blogbook.pl

Strona o motoryzacji, lifestylu i aranżacji

Finanse Poradnik

Ustawa o kredycie konsumenckim

Regulacje prawne odnoszące się do zawierania umów banków z konsumentami są bardzo korzystne dla tych drugich. Wynika to z faktu, iż instytucje bankowe – jako podmioty wyspecjalizowane – nie mogą nadużywać swoich praw i nakładać na swoich interesantów niekorzystnych dla nich rozwiązań. Wskazuje się, iż ochrona ustawowa w tym przypadku wydaje się być całkowicie celowa. Sprzyja to bezpieczeństwu obrotu gotówkowemu i sprawia, że obywatele nabierają większego zaufania do administracji publicznej. Ważne jest, iż ustawa o kredycie konsumenckim zawiera liczne uprawnienia, z których kredytobiorcy rzadko korzystają, bowiem nie są ich w pełni świadomi. Dlatego zdecydowanie warto pogłębić swoją wiedzę w tej materii. Dzięki temu żadne postanowienia umowy o kredyt konsumencki nie będą już stanowiły tajemnicy dla zobowiązanego do spłaty.

Korzyści płynące z ustawy o kredycie konsumenckim

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nie każdy kredyt pobierany w banku ma cechy konsumenckiego. Zobowiązania opiewające na znaczne kwoty – na przykład kredyty hipoteczne czy mieszkaniowe – wyjęte są spod omawianej regulacji. Wynika to z faktu, iż instytucje bankowe byłyby zbyt pokrzywdzone, gdyby musiały stosować w tym przypadku ustawę.

Dlatego ustawodawca wprowadził stosowny limit, w myśl którego kredytem konsumenckim można nazwać jedynie produkt bankowy, który opiewa na kwotę nie wyższą niż siedemdziesiąt tysięcy złotych. Jego celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb interesanta, takich jak zakup nowego samochodu czy wymiana pralki w gospodarstwie domowym. Co do zasady istnieje dowolność wydatkowania środków. Czasami jednak bank oferuje rozwiązania, które mogą zostać przeznaczone jedynie na określony w umowie o kredyt cel. W takim przypadku konsument jest zobowiązany do wydatkowania pieniędzy zgodnie z tym przeznaczeniem.

Co jeszcze zawiera ustawa?

Omawiana ustawa zawiera również szereg obowiązków informacyjnych, których musi dopełnić bank, kierując swoje oferty do klientów. Przede wszystkim każdy materiał reklamowy – począwszy od ulotek, skończywszy na reklamach telewizyjnych – powinien zawierać pełne dane dotyczące rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Miernik ten jednoznacznie wskazuje na to, ile będzie musiał zapłacić kredytobiorca w ramach danej umowy.

Ponadto wszelkie formularze, którymi posługują się instytucje bankowe, powinny być przejrzyste i czytelne. W sytuacji, gdy interesant będzie miał jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, pracownik instytucji bankowej powinien wyjaśnić wszelkie zawiłe kwestie. Takie obowiązki po stronie banku zdecydowanie są korzystne dla konsumentów.